Vilka står bakom maskrosbarn i Sydafrika?

Karin och Kjell  Jakobsson har i flera år stöttat Star For Lifes projektet i Sydafrika. Men man ville göra mer. När så sonen Rasmus 2015 arbetade som volontär för Star for Life i Sydafrika föddes en ide. Så här berättar han själv:

”När jag besökte det här området i Sydafrika var det två saker som slog mig. För det första hur mycket av det allra nödvändigaste som saknades för de mest utsatta barnen, och hur förhållandevis lite som behövs för att göra skillnad. Det andra var vilken glädje, drivkraft och framtidshopp som finns – trots allt.” 

Jag tog hjälp av mina Facebook-vänner och samlade in lite pengar som vi köpte mat och kläder för. Tillsammans med min pappa Kjell delade vi sedan ut det till 25 utsatta familjer. En familj som vi besökte bestod av en pojke på fem år, en på nio år och en på tolv år. Den äldste var den som var ansvarig. Det fanns inga föräldrar eller anhöriga. När vi lämnade barnen växte en stark känsla av att vi måste göra något. När vi frågade runt förstod vi att detta inte var något unikt. Det finns många barn i Sydafrika som lever utan föräldrar och vuxenstöd. Barn som får försöka klara sig helt på egen hand. Dagen därpå träffade jag och pappa några från Star for Life och embryot till Maskrosbarn i Sydafrika började ta form.

Rekommenderar du att åka ner och med egna ögon se hur det är?

– Absolut, svarar Rasmus. Och ta gärna lite tid på er. Det är då man kommer människorna inpå livet, och får en mer nyanserad bild av Afrika. Inte bara katastroferna och hopplösheten som vi matas med i nyhetsflödet, utan glädjen och viljan att få ett bättre liv.

Organisation

Finansiering

Kommunikation

Familjen Jakobsson kommer att arbeta aktivt med projektet. Till sin hjälp har de Anders Svensson som blir ansvarig för kommunikationen mellan faddrar och familjerna i Sydafrika. Anders har en lång erfarenhet som journalist, vd och chefredaktör inom både Bonnier- och Stampenkoncernerna.

Anders Svensson är även insamlingsansvarig.

Skulle just du vilja vara med och hjälpa till, kontakta Kjell Jakobsson på 0703-77 63 69 eller kjell@erasmusm.se

Star for Life och dess organisation i Sydafrika är de som kommer att vara ansvariga för organisationen i Sydafrika. Med all deras kunskap och erfarenhet har vi de bästa förutsättningar att lyckas med projektet.

Dandelion bygger på att alla pengar som samlas in ska gå till familjerna i Sydafrika. Den svenska organisationen arbetar helt ideellt och de kostnader som uppstår i Sverige bekostas av familjen Jakobsson.

Verksamheten i Sydafrika bekostas av de bidrag som alla faddrar inbetalar. De stora utgiftsposterna är mat till familjerna och lönekostnader för vår DPC (Dandelion Projekt Coach). Familjen Jakobsson står som garant även för verksamheten i Sydafrika.

Varje år kommer ett bokslut och budget att presenteras så att du som fadder kan följa vart pengarna går. Varje fadder kan när som helst be om en redovisning. Alla bidrag från våra faddrar sätts in på Star For Lifes 90-konto då alla våra kostnader i Sydafrika hanteras av deras organisation.

För att idén om det direkta fadderengagemanget ska fungera är kommunikationen mellan fadder och barn av största vikt. Det vi vill uppnå är en fungerande relation, som förhoppningsvis ska bli långvarig. Det handlar inte om pliktskyldig rapportering, utan tanken är barnen verkligen ska känna att det finns stöd, även om det är långt till Sverige. Och faddern ska känna att det är en ny relation som växer fram. Det ställer krav på båda parter.

Alla maskrosbarn saknar naturligtvis el och dator hemma. Men samtliga skolor har internetuppkoppling, och eleverna/våra maskrosbarn kan där både skicka och ta emot email. Det är så vi har tänkt att den huvudsakliga kommunikationen ska fungera.

 

Ge ett barn en trygg framtid

Bli fadder