Making a difference

Star for Life är ett utbildningsprogram med syfte att stärka ungdomars självkänsla för att de skall kunna förverkliga sina drömmar. Star for Life har utvecklat en unik metodik för att åstadkomma detta och kan i externa utvärderingar visa på mycket goda resultat. Initiativet utgår från tanken att förebyggande information skall stärka elevernas självkänsla. Om elevens självkänsla stärks är denne också villig att fatta ett antal beslut avseende exempelvis utbildning och hälsobeteende. För att göra programmet mer tilltalande bland ungdomarna varvas utbildningen med musik och idrott.

Sedan starten 2005 har 300 000 elever gått genom programmet och i dag finns det i 120
skolor i Sydafrika och Namibia och 50 i Sverige.

100 000 elever nås idag av programmet. Star for Life arbetar i två länder i södra Afrika:
Sydafrika och Namibia. Kontor finns i respektive samarbetsland med anställda och lokala
styrelser. Sverigekontoret ansvarar för insamling, informationsarbete och strategisk planering.

Star for Lifes arbete utgår ifrån FN:s konvention om barn rättigheter samt FNs millenniemål, som ytterst syftar till att skapa hållbara och rättvisa samhällen. Star for Life är en insamlingsstiftelse med 90-konto och är politiskt och religiöst oberoende.

Sedan det första pilotprojektet startades har Star for Life upparbetat ett samarbete med ettantal välrenommerade partners som finansierar många program samt specifika projekt.

”Star for Life har som idé att arbeta generellt förebyggande för att ge stöd till ungdomar i södra Afrika. I detta arbete har vi haft förmånen att få samarbeta med familjen Jakobsson som under flera år (via restaurang Barfota) gett stöd till Star for Life. Som framgår av denna hemsida har sonen Rasmus via en volontärvistelse kommit upp med idén att ge särskilt stöd till ungdomar som är särskilt utsatta på våra skolor.

I vårt förebyggande arbete har vi en kurator anställd som ger just särskilt stöd till individer med stort stödbehov. Vi ser därför detta projekt som ett initiativ som kommer att ytterligare förstärka detta arbete. Vi ser därför mycket positivt på detta projekt och ser fram emot att på alla sätt samarbeta och ge stöd till arbetet.

Jag har haft förmånen att besöka några av de barn Dandelion-projektet stöttar. Det är mycket inspirerande att se hur det viktiga arbetet fortskrider med stöd av fantastiska och engagerade faddrar. Vårt tydliga samarbete förändrar förutsättningar för några av de mest utsatta barnen och deras familjer i Sydafrika. Star for Life är glada över partnerskapet med Dandelion som utvecklar och stärker alla inblandade parter. En personlig favorit är när Anders välskrivna nyhetsbrev kommer. Där får många med mig läsa om allt fantastiskt som sker inom Dandelion. Ni är verkligen våra sanna vänner.”

Anki Elken, Generalsekreterare Star for Life

“Star For Life offers a set of motivational programmes that inspire young people to value learning, acquire the knowledge and skills they need for productive work, and live healthy lives”.

Vision

”A future in which young people are empowered to realize their dreams as responsible members of caring communities”.

Mission

”To motivate young people to value learning, acquire the knowledge and skills they need for productive work, and live healthy and meaningful lives”.

Ge ett barn en trygg framtid

Bli fadder